กก

กก

กก

LED Bulb

Fluorescent tubes stent will be installed at the internal wiring a little modification (see Diagram), the abolition of electric rectifier and starter, in Figure connections , LED fluorescent tubes can be replaced.

Note: The pre-installed, be sure to cut off power supply to against access to live parts.

Model Size (L*งถ) Input Voltage Power Luminous Flux LED Color TEMP LED/PCS
T8-A-8W-1 590mm*30mm AC 185V-245V 8W 700lm DIP งถ5 6000K-8000K 168
T8-A-8W-2 590mm*30mm AC 185V-245V 8W 600lm DIP งถ5 3000K-3500K 168
T8-A-15W-1 1200mm*30mm AC 185V-245V 15W 1300lm DIP งถ5 6000K-8000K 300
T8-A-15W-2 1200mm*30mm AC 185V-245V 15W 1100lm DIP งถ5 3000K-3500K 300
T8-A-18W-1 1500mm*30mm AC 185V-245V 18W 1500lm DIP งถ5 6000K-8000K 360
T8-A-18W-2 1500mm*30mm AC 185V-245V 18W 1300lm DIP งถ5 3000K-3500K 360
T8-B-1 590mm*30mm AC 185V-245V 8W/10W/12W 600lm/700lm/800lm SMD3528 6000K-8000K 174
T8-B-2 590mm*30mm AC 185V-245V 8W/10W/12W 500lm/600lm/700lm SMD3528 3000K-3500K 174
T8-B-3 1200mm*30mm AC 185V-245V 15W/18/W/20W 1100lm/1300lm/1400lm SMD3528 6000K-8000K 318
T8-B-4 1200mm*30mm AC 185V-245V 15W/18/W/20W 900lm/1100lm/1200lm SMD3528 3000K-3500K 318
T8-B-5 1500mm*30mm AC 185V-245V 18W/20W/25W 1300lm/1450lm/1700lm SMD3528 6000K-8000K 378
T8-B-6 1500mm*30mm AC 185V-245V 18W/20W/25W 1100lm/1250lm/1500lm SMD3528 3000K-3500K 378

 

 

กก

 

Copyright(c) 2009 SHANGHAI SIXSTAR ELECTRONICS CO.,LTD All rights reserved

กก

กก